Radionički crtež vijka

Vijak 1

Postupak crtanja radioničkog crteža vijka sa slike možete pogledati u sledećem video zapisu:

Advertisements